Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van IP Lichtreclame (https://portal.iplichtreclame.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van IP Lichtreclame betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van IP Lichtreclame.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van IP Lichtreclame berusten bij IP Lichtreclame. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van IP Lichtreclame is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan IP Lichtreclame, info@iplichtreclame.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van IP Lichtreclame geeft IP Lichtreclame geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van IP Lichtreclame.
IP Lichtreclame kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van IP Lichtreclame, de onmogelijkheid de website van IP Lichtreclame te gebruiken, uit de levering van diensten door IP Lichtreclame of het gebrek aan levering van diensten door IP Lichtreclame.

Wijzigingen

De inhoud van de website van IP Lichtreclame wordt regelmatig bijgewerkt. IP Lichtreclame behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van IP Lichtreclame te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 3 maart 2021.